Op welke weg rijdt u liever?

Tijd voor een Re-invention...

Reinvention

Maatwerk training voor CEO's

Tijd voor het onder de loep nemen van visie, inspiratiebronnen, systemen en processen. Laat uw organisatie weer groeien, presteren en winstgevender worden.

Re-invention

Totaalaanpak bedrijfsvitaliteit

De Re-invention van Centraal Q is een indringende procesmethode die leidt tot bezinning, richting en bundeling van krachten. Het vereist moed, leiderschap en een open geest.

 • Re-invention is per definitie een groeimodel en biedt juist daarom elke medewerker een aantrekkelijke uitdaging. Er is weer een perspectief, er is weer uitdaging, er is weer inspiratie!

 • Re-invention gaat niet uit van een pakkende managementtheorie maar is een eigen weg, een visie op de vitaliteit van organisaties die leidt tot echte, blijvende verandering.

Wetmatigheid

Iedere organisatie bereikt een punt waar de missie, het gemeenschappelijke doel, geen inspiratiebron meer is voor het handelen van de medewerkers. Ooit goed bedachte systemen, regels en procedures lijken het ondernemerschap & de vitaliteit van de organisatie juist te belemmeren.

Geen overzicht

Medewerkers wíllen wel, maar er zijn te weinig mensen die het geheel nog kunnen overzien en écht volledig zicht hebben op de processen. De situatie lijkt te complex geworden om effectief aan te kunnen sturen.

Verkeerde focus

Medewerkers hebben het allen druk en doen niet meer waar de situatie om vraagt. Zij richten zich op hun eigen “deeltraject”. Ze komen steeds meer tot de ontdekking dat meer inzet en harder werken niet leidt tot betere prestaties.

Bureaucratie

Gevolg: meer intern-gerichtheid; de overbodige “bureaucratie” groeit, werkdruk groeit en prestaties nemen af. Er treden meer irritaties op tussen medewerkers. Klanten worden langzamerhand minder tevreden en de winstgevendheid neemt af.

Re-invention

Van belemmeringen, gebreken en bureaucratie naar nieuwe energie, soepele processen, groei en winst.
 • Re-invention

  Van belemmeringen, gebreken en bureaucratie naar nieuwe energie, soepele processen, groei en winst.

 • Wenkend Perspectief

  Re-invention is de meest zekere stap om de winstgevendheid van uw organisatie structureel te vergroten.

  Letterlijk het opnieuw uitvinden en vormgeven van de organisatie vanuit een wenkend perspectief;

  • de oplossing om de neerwaartse spiraal te keren; 
  • een totaalaanpak, een manier van kijken en van handelen.

   

 • Groeimodel

  Re-invention is per definitie een groeimodel en biedt juist daarom elke medewerker een aantrekkelijke uitdaging. Er is weer een perspectief, er is weer uitdaging, er is weer inspiratie!

 • Uitnodiging

  Vele tientallen organisaties hebben hun voordeel gedaan met deze aanpak. In een persoonlijk gesprek overleggen we graag met u wat een re-invention voor u en uw organisatie kan betekenen.

 • Quote

  Quote Timo der Weduwen:

  "Er is gemeenschappelijkheid, een gezamenlijk doel en een wederzijds respect dat er voor zal zorgen dat in de toekomst veranderingen met vertrouwen tegemoet worden gezien." 

Waarom Re-invention?

Re-invention is de meest zekere stap om de winstgevendheid van uw organisatie structureel te vergroten.

Wij helpen u bij het opnieuw uitvinden en vormgeven van uw organisatie, vanuit een Wenkend Perspectief;

 • de oplossing om de dreigende neerwaartse spiraal te keren; 
 • een totaalaanpak, een manier van kijken en van handelen.


Re-invention is per definitie een groeimodel en biedt juist daarom elke medewerker een aantrekkelijke uitdaging. Er is weer een perspectief, er is weer uitdaging, er is weer inspiratie!

Met een Re-invention leidt u uw organisatie op een plezierige manier naar een succesvolle toekomst!

Een Re-invention gaat diep en is meer dan externe motivatie en vaardigheidstrainingen. Re-invention doorbreekt de vastgeroeste patronen van medewerkers die hun flexibiliteit zijn kwijtgeraakt en van managers die teveel gericht zijn op controle en beheersing.

Met een Re-invention:

 • formuleert u een Wenkend Perspectief (inhoud en cultuur)
 • geeft u ruimte aan het ondernemerschap van iedere medewerker