Victor van der Hoeve van Centraal Q heeft ons laten ervaren dat wij in staat zijn onze organisatie succesvol te laten zijn en verder te laten groeien. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor. Nog steeds.

De Bouwdivisie van Sigma Coatings was en is nog steeds een zeer succesvol onderdeel van ons bedrijf. Deze divisie was in de jaren negentig met zo'n 320 medewerkers marktleider in een markt van ca. 200 mio euro. Het succes van deze Bouwdivisie was hoofdzakelijk te danken aan de sterke betrokkenheid van het management op operationeel vlak en pragmatisch koopmanschap. De resultaten waren uitstekend. Ik maakte mij echter zorgen over de toekomst in verband met het vertrek van enkele toonaangevende managers. Zouden we de medewerkers er wel van kunnen overtuigen dat ondernemen veel uitdagender is dan het ‘gezapig’ onderhouden van een bestaande situatie?

Wij werden getriggerd door positieve berichten over de aanpak Centraal Q. We hebben contact opgenomen met Victor v.d. Hoeve. Wij wilden graag de vaardigheden van het management en de medewerkers verbeteren. Victor was echter een andere mening toegedaan: voor een echt goed resultaat is het belangrijk dat elke medewerker vanuit de eigen grondhouding kiest voor ondernemerschap, persoonlijk ondernemerschap binnen het bedrijf. Victor ontpopte zich al snel als een uitstekende coach voor het management en mij. Voortdurend vuurde hij vragen op ons af, hield ons een spiegel voor. We namen onze eigen managementstijl onder de loep en met elkaar besloten we de aansturing op belangrijke punten te herzien.

Deze nieuwe stijl van managen was niet eenvoudig, ook niet voor mij. Had ik de moed en was ik echt in staat om veel meer te delegeren? Meer op output in plaats van op gedrag te sturen? Ik heb vreselijk getwijfeld.

Na de intensieve trainingen van Centraal Q brak er een leuke, interessante periode maar ook een ‘harde’ tijd aan. Het bleek onvermijdelijk afscheid te moeten nemen van vele medewerkers uit alle hoeken van ons bedrijf. Mensen die onze aanpak en de nieuwe koers niet konden of wilden volgen. Het bedrijf bleef succesvol, ook tijdens de ‘verbouwing’.

Sinds 1999 ben ik lid van de Board of Management van SigmaKalon en daarmee verantwoordelijk voor een groter gedeelte van het bedrijf. De ‘oude’ Bouwdivisie is nog steeds marktleider in haar segment en laat bovendien groei zien in een krimpende markt. De klanttevredenheid is gestegen, het aantal medewerkers is sterk gedaald. Het huidige management is zeer capabel en in staat om onze targets door te vertalen in doelstellingen op afdeling- en medewerkersniveau. Binnen onze business units werken wij nog steeds volgens de managementprincipes die wij geleerd hebben van Centraal Q.

Victor is de vertrouwensman voor onze medewerkers die behoefte hebben aan coaching. Centraal Q traint ook de nieuwe medewerkers.
De Re-invention van Centraal Q heeft de nodige investeringen gevraagd maar vele malen meer opgeleverd.


Sigma Coatings

Jaap Vos,
Managing Director,

Decorative Coatings Northern Europe 

Re-invention