Over Centraal Q

Missie, visie, team en werkwijze

Ruim 27 jaar bouwen we mee aan de successen van onze opdrachtgevers.

Het is bij ons simpel: het past of het past niet!

Past het? Bereidt u zich dan maar voor op een inspirerende leerzame periode waarin plezier maken en samen successen boeken hand in hand gaan.

We werken met hoofdzakelijk eigen methodieken in congruente aanpak aan succes van zowel organisatie als de individuele medewerkers. We zijn trots op onze trouwe opdrachtgevers en relaties.

Missie

Als inspiratiebron vereenvoudigen en begeleiden we ontwikkelingsprocessen bij mens en organisatie, opdat deze vanuit hun eigen kracht hun succesvolle toekomstbeeld kunnen realiseren.

Visie

 • Wij committeren ons aan de opdrachtgever.
 • Samen de kern van uw specifieke kracht vinden.
 • Begeleiding bij missie en visie. 
 • Persoonlijke droom realiseren.
 • Implementatie.

Werkwijze

 • Naadloos aansluiten bij wens of leervraag
 • Vergroting van denk- en ontwikkel capaciteit.
 • Werken vanuit de mens.

Missie

Als inspiratiebron vereenvoudigen en begeleiden we ontwikkelingsprocessen bij mens en organisatie, opdat deze vanuit hun eigen kracht hun succesvolle toekomstbeeld kunnen realiseren.

Visie

 • Committeren aan de opdrachtgever.
 • Samen uw specifieke kracht vinden.
 • Begeleiding missie en visie. 
 • Persoonlijke droom realiseren.
 • Implementatie.
Meer over onze visie
 • Wij committeren ons aan de gewenste resultaten van u als opdrachtgever.
 • U vindt samen met ons de kern van de specifieke kracht van u en uw organisatie.
 • We begeleiden u (desgewenst) bij het opstellen en formuleren van uw missie en visie. 
 • We helpen u van hieruit uw persoonlijke droom te realiseren (en uw organisatie op te bouwen).
 • Bij de implementatie bent u in charge en wij helpen u hier stevig bij; de beste waarborg voor daadwerkelijke toepassing in de praktijk.

Werkwijze

 • Naadloos aansluiten bij wens of leervraag
 • Vergroting van denk- en ontwikkel capaciteit.
 • Werken vanuit de mens.
Meer over onze werkwijze
 • We sluiten naadloos aan bij de wens of leervraag van mens en organisatie.
 • We richten ons op vergroting van uw eigen denk- en ontwikkel capaciteit.
 • We werken vanuit de mens (en niet vanuit procedures of systemen).

Om dit te realiseren is Centraal Q:

 • Hard op de inhoud (uw te bereiken resultaten zijn continu uitgangspunt).
 • Zacht in de relatie (we zorgen voor een plezierige, onspannen en veilige sfeer).

Waarden

 • Resultaatgericht
 • Ondernemend
 • Werken vanuit KI / Persoonlijke kracht
 • We geven gevraagd en ongevraagd feedback
 • Win-win-win

Ons team

Coaching, training en advies worden verzorgd door Karel Determan en Victor van der Hoeve.

Centraal Q BV

Wij zijn aan aan het verhuizen van Groningen naar Assen. Vanaf 15 april is ons nieuwe adres:
 • Houtlaan 63
 • 9403 EV Assen
 • Nederland
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Victor van der Hoeve

 • +31 (0)6 53673992
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Linkedin

Karel Determan

 • + 31 (0)6 51576296
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • LinkedIn