Referentie Timo der Weduwen - Politieacademie

Timo der Weduwen : "Een nieuwe start door re-invention."

Een aantal jaren terug stond ik voor de vraag wat mij als leidinggevende te doen stond. Terugkijkend op een periode van drastisch saneren, van kostenreducties, van productinnovatie, van schoksgewijze centraal gestuurde veranderingen. Een periode waarin ik de twee politiescholen van onderwijsgroep West door een moeilijke tijd had proberen te loodsen was net afgesloten. Ik had onder druk van verschrompelde budgetten de onderwijsstaf moeten halveren terwijl we bezig waren met de grootste onderwijsinnovatie die de Politieacademie ooit had meegemaakt. Mijn medewerkers waren murw van alle veranderingen, moe van de management ingrepen die hun maatjes de baan hadden gekost en die de oude zekerheden voorgoed over boord hadden gekieperd.

In een oriënterend gesprek met Victor van der Hoeve van Centraal Q besefte ik dat ik de energie van de medewerkers weer wilde richten op een punt in de toekomst en dat het geen zin had om bij de pakken neer te zitten. Goed, het was zwaar geweest, maar het vak dat we uitoefenden vervulde ons nog steeds met trots.

Victor van der Hoeve wees me op de kracht die in medewerkers zelf schuilt, die aangesproken kan worden door een leider die echt is en die respect oogst door zelf kwetsbaar te zijn. Een leider die aangeeft waar hij zelf voor staat en die durft voor te gaan op de weg die ingeslagen moet worden. De wijze waarop Victor mij aansprak op mijn leiderschap zette mij direct op scherp. Ik heb veel ervaring in het omgaan met spanning en crisissituaties in het politievak en ik wist langs welke weg ik de onderwijsgroep wilde leiden, maar hoe kon ik de mensen weer in beweging krijgen?

Victor van der Hoeve wist: met de kracht van re-invention. Zonder mij direct een voorstelling te kunnen maken van wat hij nu precies bedoelde, heb ik hem gevraagd ons te begeleiden bij een serie bijeenkomsten die een nieuwe start zouden moeten inluiden.

Victor heeft ons in twee sessies begeleid. En door zijn uitstekende voorbereiding en persoonlijke presentatie bereikte hij dat alle medewerkers een nieuw commitment met de Politieacademie aangingen. Het proces kenmerkte zich door eerlijkheid en betrokkenheid van alle medewerkers. Er waren fasen waarin het heel spannend werd voor iedereen. De wijze waarop Victor van der Hoeve ons heeft laten voelen en ervaren wat het effect is van ‘eigen keuzes maken’ heeft diepe indruk gemaakt. Het effect van de bijeenkomsten is nog altijd merkbaar. Medewerkers zijn weerbaarder geworden, tegenstellingen tussen ‘de leiding’ en ‘de werkvloer’ zijn nagenoeg verdwenen. Er is gemeenschappelijkheid, een gezamenlijk doel en een wederzijds respect dat er voor zal zorgen dat in de toekomst veranderingen met vertrouwen tegemoet worden gezien.

Timo der Weduwen,
Commissaris der Politie

Re-invention