Barry de Haas, CEO van Altrex

Na mijn overstap op van Commercieel Manager naar CEO bij Altrex, voelde ik de behoefte om een stevige basis neer te leggen voor de toekomst. Altrex heeft een forse reorganisatie doorgevoerd. Inmiddels zijn onze resultaten weer zoals gewenst en zijn we ook bijna klaar met het invullen van alle vacatures die door het herstel van de markt waren ontslaan. Veel nieuwe mensen, dus een mooi moment om de medewerkers mee te nemen in dit proces. Wij zijn dan ook op zoek gegaan naar iemand die ons in dit proces kan faciliteren en na een aantal oriënterende gesprekken, bleek Victor voor ons de juiste persoon om dit samen met ons te gaan doen. 

Centraal Q helpt ons een stevig fundament te creëren voor een cultuuromslag door ons uit te dagen met een frisse blik naar onze organisatie te kijken. Ook daagt Centraal Q ons uit inhoudelijke suggesties en oplossingen te bedenken door het stellen van de juiste vragen. Centraal Q geeft inzicht in je eigen handelen en in minder effectieve patronen bij jezelf en binnen onze organisatie. Ook zorgen zij ervoor dat dit inzicht leidt tot een omslag naar een meer vitale en slagvaardigere bedrijfscultuur. Centraal Q is daarbij duidelijk, integer en een respectvolle gesprekspartner. Centraal Q levert maatwerk, zowel kwalitatief als ook in de snelheid. Hun aanpassingsvermogen is groot, zij anticiperen op wat er op dat moment nodig is, niet perse op wat er op het programma staat.  

We ervaren een leuke en dynamische periode waarin we tot veel zelfinzichten zijn gekomen die ons helpen de juiste keuzes te maken! 

Barry de Haas
CEO Altrex

Referentie Bert Bakker - DSM Powder Coating Resins

De samenwerking met Centraal Q en met name Victor van der Hoeve heeft bij DSM Powder Coating Resins een nieuwe grondhouding gebracht, een ware Re-Invention.

DSM Powder Coating Resins is een succesvol onderdeel van DSM, the Life Science en Material Science Company. Al jaren doen wij mee in de top van Powder Coating Resins spelers, toeleveranciers van de Powder Coating Industrie. Onze positie was voornamelijk gebaseerd op onze sterke naam en jarenlange ervaring in de industrie. Ik ben begonnen als Business Director voor de region Europe/Middle East/India/Africa & South America. Naar mijn gevoel acteerden wij te veel als established bedrijf en was de echte entrepreneurial spirit wat op de achtergrond geraakt, een euvel waar veel grote bedrijven last van hebben.

Met de mondiale krediet crisis als achtergrond, was ik overtuigd dat we onze grondhouding moesten veranderen en weer terug moesten naar het hongerige jagersgedrag van een jong bedrijf. Via een goede vriend van mij ben ik op het spoor gekomen van Centraal Q en heb ik samen met onze HR afdeling kennisgemaakt met Victor van der Hoeve. Dit bedrijf zou een specialist zijn in het begeleiden van veranderingsprocessen in organisaties. Vanaf het begin voelden we de energie van Victor en waren we enorm onder de indruk van Victors filosofie, dus besloten we het traject te starten

Aanvankelijk hoopte ik dat er een toverstokje zou zijn of een mooi trucje waarmee we in 1 keer zouden veranderen in een klantengedreven organisatie waarbij alle medewerkers vooral vanuit zichzelf redeneren en zoveel mogelijk verantwoordelijkheid nemen. Niets van dit alles. Na een aantal dagen 1 op 1 met Victor, waarbij hij mij dwong antwoorden te geven op: Wat is je visie?, waar wil je heen?, wat voor gedrag wil je zien?, en wat niet?, wat betekent dat concreet? kwamen we tot een wenkend perspectief. Dit zou onze medewerkers moeten uitnodigen tot meer ondernemerschap, meer verantwoordelijkheid nemen, en meer inspiratie.
 
Vervolgens begonnen we met de trainingen voor de medewerkers, het presenteren van de visie, het uitleggen van het wenkend persectief, collega’s in hun eigen kracht zetten. Dit vond ik enorm spannend, was het wel wat, zou ik wel genoeg buy-in krijgen? Deze dagen sloegen in als een bom en waren het begin van een mooie reis. Niet dat dat altijd makkelijk ging of gaat, nog vaak genoeg vervallen we in oud gedrag. Ook voor mij betekende het een verandering in stijl, meer vertrouwen en verantwoordelijkheid geven. 

Een klein jaar later zijn we de onbetwiste marktleider geworden, zijn we een crisis goed doorgekomen en hebben we een team dat zelfbewust en gretig is. Er is een duidelijke vertaling van de visie en bedrijfsdoelstelling naar persoonlijke targets, waarbij er een groot gevoel van eigen verantwoordelijkheid is. 

Een ieder in soortgelijke situaties kan ik een Re-invention bij Centraal Q van harte aanbevelen.
Victor bedankt!

 

Bert Bakker

DSM Powder Coating Resins
Business Director Europe/Middle East/India/Africa & South America

Referentie Fons Michielsen - Nordwin College

Fons Michielsen - Nordwin College

“Mij hebben die studiedagen met Victor erg veel geholpen. Het gevoel dat ik in mijn kracht sta levert mij dagelijks veel profijt, zowel zakelijk als privé”.

We namen met het Nordwin College deel aan een tweedaagse studie-bijeenkomst geleid door Victor. Ik was herstellende van een crash wegens overwerktheid.

Het ging over innerlijke kracht. Ik kan niet zeggen hoe het in de training allemaal is verlopen, maar na de eerste dag dacht ik: fijn, morgen weer een dag!

Ik had ook nog een aantal sessies met Victor in een één op één situatie (Individuele Coaching). Victor heeft me op een uiterst plezierige en respectvolle wijze, gewezen op enkele niet-zo-handige kanten van mijn gedrag cq karakter. Daarnaast is mijn zelfkennis danig vergroot. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik Victor erg dankbaar ben en dat ik grote waardering heb voor zijn professionaliteit.

 

Fons Michielsen
Nordwin College

Referentie H. Wiegel - Voormalig Commissaris der Koningin

Victor van der Hoeve ken ik al zo’n veertig jaar.

Ik was indertijd Commissaris der Koningin in Friesland toen Victor vroeg of hij eens langs mocht komen om met mij te praten over zijn idealen en zijn toekomst. Het was een goed gesprek en we hebben altijd contact gehouden.

Zijn keuze voor het vak van organisatie-adviseur / trainer heeft hij weloverwogen genomen. Het vak is hem op het lijf geschreven en hij heeft veel in zichzelf geïnvesteerd om een goed vakman te worden.

Ik heb ook de ontwikkeling van Centraal Q van heel dichtbij kunnen volgen.

In de afgelopen 27 jaar heeft Victor met Centraal Q veel grote en middelgrote ondernemingen met succes geadviseerd en getraind.

Zijn werkwijze is gericht op het versterken van het nemen van verantwoordelijkheid binnen organisaties. Hij stelt mensen in staat om kritisch naar zichzelf te kijken en “van binnenuit” te komen tot verbeteringen. Zo weet hij een gezonde balans te bereiken tussen persoonlijke- en organisatie-belangen.

In zijn visie op organisatie-ontwikkeling, re-inventions en ondernemerschap loopt hij voorop.

Dankzij zijn resultaatgerichte werkwijze en creatieve methodieken heeft hij bij menige organisatie een doorbraak en een turn-around weten te creëren.

Ik denk dat het zijn respectvolle benadering is die mensen zo aanspreekt. Victor van der Hoeve verstaat de kunst inhoudelijk te confronteren met behoud van respect en waardigheid. Deze respectvolle benadering en zijn positieve uitstraling maken dat ik hem en zijn Centraal Q van harte aanbeveel.

Hans Wiegel
Commissaris der Koningin Friesland

Referentie Hans Nieuwendijk - De Tweede Lijn

Ik ontmoette Victor precies op het moment dat ik hem nodig had. Het bedrijf zat in een zeer roerige periode en er moest het een en ander veranderen.

Met dat proces heeft Victor ons geweldig geholpen. Samen met mijn naaste medewerkers hebben wij  een aantal trainingen (inspirerend coachen en commerciele communicatie) gevolgd. Daarnaast heeft Victor mij en mijn nieuwe collega-chirurg in een aantal sessies begeleid in het vinden van de optimale samenwerkingvorm.

Bij lastige strategische issues en beslissingen mag ik graag gebruik maken van Victor als coach. Het contact met Victor is voor mij persoonlijk en voor het bedrijf zeer waardevol!

Hans Nieuwendijk

Directeur/chirurg

De Tweede Lijn
Verwijscentrum voor Gezelschapsdieren

Referentie Jaap Vos - Sigma Coatings

Victor van der Hoeve van Centraal Q heeft ons laten ervaren dat wij in staat zijn onze organisatie succesvol te laten zijn en verder te laten groeien. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor. Nog steeds.

De Bouwdivisie van Sigma Coatings was en is nog steeds een zeer succesvol onderdeel van ons bedrijf. Deze divisie was in de jaren negentig met zo'n 320 medewerkers marktleider in een markt van ca. 200 mio euro. Het succes van deze Bouwdivisie was hoofdzakelijk te danken aan de sterke betrokkenheid van het management op operationeel vlak en pragmatisch koopmanschap. De resultaten waren uitstekend. Ik maakte mij echter zorgen over de toekomst in verband met het vertrek van enkele toonaangevende managers. Zouden we de medewerkers er wel van kunnen overtuigen dat ondernemen veel uitdagender is dan het ‘gezapig’ onderhouden van een bestaande situatie?

Wij werden getriggerd door positieve berichten over de aanpak Centraal Q. We hebben contact opgenomen met Victor v.d. Hoeve. Wij wilden graag de vaardigheden van het management en de medewerkers verbeteren. Victor was echter een andere mening toegedaan: voor een echt goed resultaat is het belangrijk dat elke medewerker vanuit de eigen grondhouding kiest voor ondernemerschap, persoonlijk ondernemerschap binnen het bedrijf. Victor ontpopte zich al snel als een uitstekende coach voor het management en mij. Voortdurend vuurde hij vragen op ons af, hield ons een spiegel voor. We namen onze eigen managementstijl onder de loep en met elkaar besloten we de aansturing op belangrijke punten te herzien.

Deze nieuwe stijl van managen was niet eenvoudig, ook niet voor mij. Had ik de moed en was ik echt in staat om veel meer te delegeren? Meer op output in plaats van op gedrag te sturen? Ik heb vreselijk getwijfeld.

Na de intensieve trainingen van Centraal Q brak er een leuke, interessante periode maar ook een ‘harde’ tijd aan. Het bleek onvermijdelijk afscheid te moeten nemen van vele medewerkers uit alle hoeken van ons bedrijf. Mensen die onze aanpak en de nieuwe koers niet konden of wilden volgen. Het bedrijf bleef succesvol, ook tijdens de ‘verbouwing’.

Sinds 1999 ben ik lid van de Board of Management van SigmaKalon en daarmee verantwoordelijk voor een groter gedeelte van het bedrijf. De ‘oude’ Bouwdivisie is nog steeds marktleider in haar segment en laat bovendien groei zien in een krimpende markt. De klanttevredenheid is gestegen, het aantal medewerkers is sterk gedaald. Het huidige management is zeer capabel en in staat om onze targets door te vertalen in doelstellingen op afdeling- en medewerkersniveau. Binnen onze business units werken wij nog steeds volgens de managementprincipes die wij geleerd hebben van Centraal Q.

Victor is de vertrouwensman voor onze medewerkers die behoefte hebben aan coaching. Centraal Q traint ook de nieuwe medewerkers.
De Re-invention van Centraal Q heeft de nodige investeringen gevraagd maar vele malen meer opgeleverd.


Sigma Coatings

Jaap Vos,
Managing Director,

Decorative Coatings Northern Europe 

Referentie Timo der Weduwen - Politieacademie

Timo der Weduwen : "Een nieuwe start door re-invention."

Een aantal jaren terug stond ik voor de vraag wat mij als leidinggevende te doen stond. Terugkijkend op een periode van drastisch saneren, van kostenreducties, van productinnovatie, van schoksgewijze centraal gestuurde veranderingen. Een periode waarin ik de twee politiescholen van onderwijsgroep West door een moeilijke tijd had proberen te loodsen was net afgesloten. Ik had onder druk van verschrompelde budgetten de onderwijsstaf moeten halveren terwijl we bezig waren met de grootste onderwijsinnovatie die de Politieacademie ooit had meegemaakt. Mijn medewerkers waren murw van alle veranderingen, moe van de management ingrepen die hun maatjes de baan hadden gekost en die de oude zekerheden voorgoed over boord hadden gekieperd.

In een oriënterend gesprek met Victor van der Hoeve van Centraal Q besefte ik dat ik de energie van de medewerkers weer wilde richten op een punt in de toekomst en dat het geen zin had om bij de pakken neer te zitten. Goed, het was zwaar geweest, maar het vak dat we uitoefenden vervulde ons nog steeds met trots.

Victor van der Hoeve wees me op de kracht die in medewerkers zelf schuilt, die aangesproken kan worden door een leider die echt is en die respect oogst door zelf kwetsbaar te zijn. Een leider die aangeeft waar hij zelf voor staat en die durft voor te gaan op de weg die ingeslagen moet worden. De wijze waarop Victor mij aansprak op mijn leiderschap zette mij direct op scherp. Ik heb veel ervaring in het omgaan met spanning en crisissituaties in het politievak en ik wist langs welke weg ik de onderwijsgroep wilde leiden, maar hoe kon ik de mensen weer in beweging krijgen?

Victor van der Hoeve wist: met de kracht van re-invention. Zonder mij direct een voorstelling te kunnen maken van wat hij nu precies bedoelde, heb ik hem gevraagd ons te begeleiden bij een serie bijeenkomsten die een nieuwe start zouden moeten inluiden.

Victor heeft ons in twee sessies begeleid. En door zijn uitstekende voorbereiding en persoonlijke presentatie bereikte hij dat alle medewerkers een nieuw commitment met de Politieacademie aangingen. Het proces kenmerkte zich door eerlijkheid en betrokkenheid van alle medewerkers. Er waren fasen waarin het heel spannend werd voor iedereen. De wijze waarop Victor van der Hoeve ons heeft laten voelen en ervaren wat het effect is van ‘eigen keuzes maken’ heeft diepe indruk gemaakt. Het effect van de bijeenkomsten is nog altijd merkbaar. Medewerkers zijn weerbaarder geworden, tegenstellingen tussen ‘de leiding’ en ‘de werkvloer’ zijn nagenoeg verdwenen. Er is gemeenschappelijkheid, een gezamenlijk doel en een wederzijds respect dat er voor zal zorgen dat in de toekomst veranderingen met vertrouwen tegemoet worden gezien.

Timo der Weduwen,
Commissaris der Politie

Referentie xxx - Knauf

Ik ontmoette Victor precies op het moment dat ik hem nodig had. Het bedrijf zat in een zeer roerige periode en er moest het een en ander veranderen.

Met dat proces heeft Victor ons geweldig geholpen. Samen met mijn naaste medewerkers hebben wij  een aantal trainingen (inspirerend coachen en commerciele communicatie) gevolgd. Daarnaast heeft Victor mij en mijn nieuwe collega-chirurg in een aantal sessies begeleid in het vinden van de optimale samenwerkingvorm.

Bij lastige strategische issues en beslissingen mag ik graag gebruik maken van Victor als coach. Het contact met Victor is voor mij persoonlijk en voor het bedrijf zeer waardevol!

Hans Nieuwendijk

Directeur/chirurg

De Tweede Lijn
Verwijscentrum voor Gezelschapsdieren